+359 887 433 323

office@leadersplay.com

Политика за поверителност на личните данни

Настоящата политика за поверителност за правата на лицата по отношение на защитата на личните им данни влиза в сила от 23 май 2018 г.

Текуща версия: 1.0

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на Европейския Съюз и да уеднакви регулациите за последващата им обработка. В качеството си на администратор на лични данни, свързани с предоставянето на образователни продукти и услуги, LEADERSPLAY GAMES отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните продукти / услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Чрез преглеждането или използването на корпоративния ни уеб сайт www.leadersplay.com, вие се съгласявате с условията на настоящата политика за поверителност на личните данни на LEADERSPLAY GAMES, както е посочено по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, не влизайте и не използвайте този уеб сайт. LEADERSPLAY GAMES си запазва правото да променя политиката за поверителност по всяко време и по свое усмотрение. Преглеждането и използването на този уеб сайт е предмет на най-актуалната версия на създадената политика за поверителност.

LEADERSPLAY GAMES няма намерение да предоставя и / или да продава вашите лични данни на трети лица, при спазване на условията, посочени по-долу. Събраната информация ще бъде използвана единствено за целите по предоставяне на продуктите и услугите на LEADERSPLAY GAMES и осъществяването на комуникация с клиентите и членовете на общността на LEADERSPLAY GAMES.

Събирането, задържането, администрирането, копирането, разпространението, заличаването на тази лична информация ще се извършва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

Администратор на личните данни

Личните данни, събрани от сайта www.leaderplay.com, ще бъдат администрирани от:

Лийдърсплей Геймс ООД // LEADERSPLAY GAMES LTD

ЕИК: 203978518

ДДС: BG203978518

София, България, ул. "Лайош Кошут", 31

00359887433323 | office@leadersplay.com

Какви лични данни събираме от вас?

Ако решите да предприемете определени действия на нашия уеб сайт, като например поръчка на продукти и / или услуги, достъпване до медийни файлове и / или участие в различни конкурси и игри, LEADERSPLAY GAMES може да ви помоли да предоставите определена информация за себе си, като попълните и изпратите онлайн формуляр / апликационна форма. От вас зависи дали ще предоставите информацията си и ще се ангажирате с някоя от изброените дейности. В случай, че решите да извършите някоя от тези дейности, LEADERSPLAY GAMES може да изиска от вас да ни предоставите ваша лична информация, като име и фамилия, имейл, пощенски адрес, телефонен номер и / или друга информация, която е необходима за гладкото протичане на съответния процес.

Каква е нашата правна основа за събиране и обработка на вашите лични данни?

LEADERSPLAY GAMES събира и обработва вашите лични данни, когато поръчвате и / или купувате наши продукти и / или услуги. Тази информация ни е необходима, за да можем да изготвим договор между двете страни, с цел спазване на установените от закона норми и изисквания. LEADERSPLAY GAMES събира и администрира вашите лични данни, също когато се регистрирате за нашия имейл бюлетин, абонирате се за нашия блог, за безплатни обучения и т.н., като вие извършвате това действие доброволно и давате вашето изрично съгласие за обработването на изисканите от наша страна лични данни.

Какво ще се случи ако не искате да ни предоставите личните си данни?

В случай, че не желаете да ни предоставите личните си данни, когато са изискуеми, е възможно да не успеем да ви предоставим пълен достъп до исканата от вас услуга и / или искания продукт. Въпреки това можете да получите достъп и да използвате някои части от нашия уеб сайт, които не изискват предоставянето на каквито и да било лични данни.

По какъв начин събираме вашите лични данни?

(1) Автоматично получаване на информация

LEADERSPLAY GAMES получава автоматично информация от вашия уеб браузър и / или мобилно устройство, веднага щом отворите и започнете да използвате уеб сайта ни - www.leadersplay.com. Информацията, която събираме, може да включва: името на уеб сайта, от който сте въвели нашия уеб сайт, ако има такъв, IP адреса на компютъра / прокси сървъра, който използвате за достъп до Интернет, името на вашия доставчик на интернет услуги, вида на вашия уеб браузър, вида на мобилното устройство, операционната система на компютъра / мобилното устройство и данни за активността ви в браузъра за цялото време, в което използвате нашия уеб сайт. Използваме цялата тази информация, за да анализираме тенденциите сред нашите потребители, с цел подобряването на цялостната дейност на компанията ни. При влизането и използването на нашия уеб сайт вие се съгласявате също така да приемате и бисквитки, някои от които, могат да съдържат информация за част от личните ви данни.

(2) Събрани лични данни при използване на контактната и / или апликационните форми в уеб сайта

Когато използвате контактната ни форма и / или някоя от апликационните ни форми, предоставени на www.leadersplay.com, LEADERSPLAY GAMES може да събере всички или част от следните данни: име и фамилия, имейл адрес, физически адрес, име на фирмата, кредитна карта и / или друга информация за осъществяване на плащане, телефонен номер, и други.

(3) Събрани лични данни при използване на мобилната ни игра - LeadStreet

Вид на събираните данни

LEADERSPLAY GAMES, самостоятелно и / или чрез трети лица, събира през мобилната игра LeadStreet, единствено анонимни данни, които се генерират от самото използване на приложението. В случай, че LEADERSPLAY GAMES има нужда от някакви други, включително лични, данни за конкретния потребител, те ще бъдат изрично поискани от него и ще бъдат предоставени обяснителни текстове защо тези данни са необходими. Потребителят има право да откаже даването на подобен тип данни или да ги предостави на LEADERSPLAY GAMES по свое собствено желание. В случай, че данните са свързани със самата употреба на играта, те могат да бъдат автоматично събирани по време на използването на мобилното приложение. Всички данни, поискани автоматично от приложението, са незаменими и поради тази причина ако мобилното устройство на потребителя не може да предостави част от тях, има възможност работата на приложението да бъде затруднена и то да не може да предостави пълния капацитет на функционалността си и / или да спре принудително функционирането си.

Методи на обработка на данните

LEADERSPLAY GAMES обработва предоставените от Google PlayStore и AppStore данни на потребителите по законосъобразен начин и предприема подходящи мерки за сигурност, с цел предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модификация и / или неразрешено унищожаване на данните и други.

Обработката на данните се извършва с помощта на компютри и / или ИТ активи, в съответствие с организационните процедури и режими, които са стриктно свързани с посочените в настоящата политика за поверителност цели. Освен LEADERSPLAY GAMES, в някои случаи, данните могат да бъдат достъпни за определени типове отговорни лица, пряко свързани и / или наети на договор от LEADERSPLAY GAMES. Актуализираният списък на тези лица може да бъде поискан по всяко време от LEADERSPLAY GAMES.

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на LEADERSPLAY GAMES и на всички други места, където се намират засегнатите от обработката страни. За допълнителна информация, моля, свържете се с нас на office@leadersplay.com.

Време на съхранение

Данните се съхраняват за времето, необходимо за предоставяне на конкретната услуга, поискана от потребителя, или за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност. Можете да поискате от LEADERSPLAY GAMES да прекрати или да премахне данните по всяко време.

Използването на събраните данни

LEADERSPLAY GAMES събира горепосочените анонимни потребителски данни, за да извърши маркетингов анализ и анализ на функционалността на мобилното приложение и да ви предостави услугите и продуктите си.

Допълнителна информация за събиране и обработка на данни

LEADERSPLAY GAMES може да използва събраните данни за правни цели в съда или във фазите, водещи до евентуални правни действия, възникнали в следствие на неправилно използване на приложението и / или свързаните с него услуги.

Системни регистрационни файлове и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката това приложение и всички трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействие с това приложение (системни регистри) или да използват за тази цел други лични данни, като IP адрес.

Каквo представляват "бисквитките" и по какъв начин ги използваме?

Уеб сайтът www.leadersplay.com използва "бисквитки". “Бисквитката" представлява малко количество данни и / или текстов файл, който се изтегля на вашия компютър и / или мобилно устройство, всеки път, когато влизате в определени уеб сайтове. Бисквитките", които LEADERSPLAY GAMES, събира, може да съдържат текст, който може да бъде прочетен от уеб сървъра, който ви е предоставил бисквитката. Текстът, съдържащ се в "бисквитката", обикновено се състои от поредица от букви и цифри, които уникално идентифицират вашия компютър и / или мобилно устройство. Бисквитките могат да съдържат и друга информация.

С даването си на съгласие за използването на “бисквитки” от www.leadersplay.com, вие позволявате на нас и на трети страни, свързани чрез договор с нас, разрешение за поставяне, съхраняване и достъп до всички и / или част от описаните по-долу “бисквитки" на вашия компютър и / или мобилно устройство.

Строго необходими бисквитки

Събирането на такива "бисквитки" е необходимо, за да се гарантира правилното функциониране на уеб сайта, като показване на съдържание, влизане в системата, валидиране на вашата сесия, отговаряне на вашата заявка за услуги и други функции. Като цяло, можете да контролирате използването на такива "бисквитки", като деактивирате опцията чрез настройките на браузъра си. Ако обаче решите да го направите, поради естеството на работа на тези "бисквитки", съществува реална възможност да не успеете да получите достъп до част от или всички функции на нашия уеб сайт.

Бисквитки за ефективност

Тези "бисквитки" ни информират за вашите дейности по време на използването на нашия уеб сайт, като например: кои страници посещавате, откъде идва трафика към страницата, какви са вашите интереси, колко време прекарвате на страницата и други.

Функционални бисквитки

Тези "бисквитки" позволяват на уеб сайта да запомни избора на потребителя - като например избрания от него език, потребителско име и / или друг личен избор, направен от потребителя, докато трае сесията му в уеб сайта. Те могат да бъдат използвани и за подобряване предоставянето на различни услуги, като позволяване на потребителя да сподели даден блог пост, да напише коментар под даден блог пост, да гледа видеоклипове, качени на уеб сайта и / или да си пусне аудио запис, публикуван в уеб сайта.

Бисквитки, свързани с медии

Тези "бисквитки" ни позволяват да подобрим ефективността на нашия уеб сайт и да ви предоставим персонализирани функции и / или съдържание. Тези функции и съдържание могат да бъдат поставени и от трети страни, които чрез подписан с нас договор, ни предоставят различни външни услуги.

Рекламни или таргетирани бисквитки

Тези "бисквитки" обикновено се използват от компаниите, предоставящи различни реклами, с цел събирането на данни за вашите лични интереси и последващо предоставяне на персонализирани за вас реклами. Ако решите да деактивирате тези “бисквитки”, има възможност да виждате значително по-малък брой реклами.

Бисквитки за сесии

Чрез тези “бисквитки” уеб сайтовете могат да свързват действията на потребителя по време на браузваната от него сесия. Тези "бисквитки" могат да служат за редица цели, като например запомнянето на това, което потребителят е поставил в своята кошница за пазаруване, докато разглежда даден уеб сайт. Чрез използването на сесийни "бисквитки" уеб сайтът може да разпознава отделните потребители, докато се придвижват през различните страници на уеб сайта, и да запомнят промените, които всеки потребител прави в елементите или страниците на корпоративния уеб сайт. Сесийните "бисквитки" изтичат веднага след приключване на конкретната сесия на браузъра и следователно не се съхраняват дългосрочно.

Устойчиви бисквитки

Тези типове "бисквитки" се съхраняват на всяко устройство по време на сесиите в браузъра, за да могат да се запомнят предпочитанията и / или действията на съответния потребител в даден уеб сайт. Устойчивите "бисквитки" могат да бъдат използват по много начини, включително да се запомнят изборът и предпочитанията на потребителите, когато използват даден уеб сайт и / или да бъдат насочени персонализирани реклами към тях.

Възможно е да използваме тези “бисквитки”, за да:


Можете да управлявате и контролирате използването на различните видове "бисквитки" и по ваше желание - да ги деактивирате през повечето уеб браузъри. Ако решите да го направите, поради естеството на работа на част от "бисквитките", съществува реална възможност да не успеете да получите достъп до част от или всички функции на нашия уеб сайт.

Поверителност, свързана с използването на Google Анализ

Събираме информация за влизането и използването от нашите потребители на уеб сайта ни чрез Google Анализ (Google Analytics). Информацията, която Google Анализ събира от потребителите, включва възраст, пол, интереси, демографски данни, колко често потребителят посещава уеб сайта ни, какви са посещаваните от потребителя страници, какви други сайтове е използвал, преди да се придвижи конкретен потребител до нашия уеб сайт и други. Данните, които получаваме от Google Анализ, се използват с цел анализиране на трафика към уеб сайта, осъществяване на ремаркетинг на продуктите и услугите ни, подобряване на цялостната ни маркетингова стратегия и дейност, реклама и подобряване на съдържанието на нашия уеб сайт. Възможно е понякога да използваме и част от рекламните функции на Google Анализ, които включват: ремаркетинг с Google Анализ, отчитане на импресиите в дисплейната мрежа на Google и отчитане на демографските данни и интереси в Google Анализ. Google Анализ събира от вас само присвоения IP адрес на датата, на която посещавате нашия уеб сайт. Google Анализ не събира вашето име и / или друга идентифицираща информация. Ние не комбинираме събраната информация чрез Google Анализ с лични данни. Макар да е вярно, че Google Анализ инсталира постоянна "бисквитка" в уеб браузъра ви, за да ви идентифицира като уникален потребител при следващото посещение на нашия уеб сайт, тази "бисквитка" не може да бъде използвана от никого освен от Google. Google също използва конкретни идентификатори, за да научи повече за използването на нашия уеб сайт.

Можете да попречите на Google Анализ да събира и използва информацията ви, като заявите своя отказ на тази връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

За повече информация как Google събира и обработва данните ви, посетете https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Ремаркетинг от Google

Възможно е да виждате реклами от Google за продукти и / или услуги, които сте гледали, защото сайтът ни използва рекламна услуга за ремаркетинг. Тази услуга се предоставя от Google и други компании, които показват нашите реклами на различни уеб сайтове. За да предостави тази услуга, Google или чете "бисквитка", която вече е в браузъра ви, или поставя “бисквитка” в браузъра ви, когато посещавате нашия сайт или други сайтове, които използват ремаркетинг.

Можете да предотвратите използването от Google на тези “бисквитки" на тази връзка: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=bg или чрез страницата за отказване от Инициативата за мрежова реклама на адрес: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Ремаркетинг от Facebook

Трети страни, включително Facebook, могат да използват технологии за съхранение като "бисквитки", “уеб маяци” и други, за да събират или получават информация от нашия уеб сайт и от други места в Интернет и да предоставят услуги, свързани с осъществяването и измерването на резултатите на дадени рекламни кампании.

В резултат на ремаркетинга във Facebook може да видите част от нашите продукти и / или услуги във Facebook, непосредствено след като сте посетили нашия уеб сайт. За да осигури тези реклами, Facebook използва Pixel за персонализирана аудитория, който се активира, когато посетител използва дадена уеб страница и поставя уникална "бисквитка" в неговия браузър. Насочването към търсенето на аудитория от Facebook ни позволява да показваме реклами във Facebook на хора, които са подобни на тези, които вече са посетили или са направили покупка от нашия уеб сайт.

За да забраните на Facebook да събира и използва информация за ремаркетинг, посетете: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Как използваме тази информация?

Информацията, която получаваме от вас, се използва за:


Комуникация и имейли

Когато ни предоставите имейл адреса си, независимо дали ни изпращате директен имейл на office@leadersplay.com, изпращате запитване / съобщение през нашата контактна форма и / или се регистрирате за дадена услуга / продукт чрез някоя от апликационните форми, поместени в уеб сайта ни, се съгласявате, че можем да осъществяваме последваща комуникация с вас. Възможно е да се свържем с вас чрез имейл и / или обаждане по телефона (ако вие сте ни оставили такъв) с промоционална информация относно нашите продукти и услуги. Можете да промените предпочитанията си за комуникация с нас по всяко време на имейл: office@leadersplay.com.

Споделяне на информация с наши филиали и други трети страни

Ние не предоставяме и продаваме вашата лична информация на трети страни. Въпреки това, може да използваме част от вашите нелични данни с цел обобщаване и отчитане на дейността на компанията ни. Тези нелични данни могат да бъдат предоставени и / или продадени на други страни по наша преценка. Всяко такова събиране на данни задължително не съдържа лични данни. Вашите лични данни могат да бъдат предоставени единствено на доставчици на услуги, т.е. трети страни, с които сме подписали договор за извършването на конкретна външна услуга. Тези трети страни могат да включват, но не се ограничават до: счетоводители и финансови анализатори / одитори, компании, предоставящи всякакъв вид бизнес анализи, рекламни мрежи, телефонни центрове, услуги за управление на данни, адвокатски кантори и други.

Споделяне на информация чрез Facebook и Google за целите на маркетинговата ни дейност

Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с трети страни, с цел ремаркетинг и / или таргетиране на сходни по вашите интереси потребители. За тази цел може да споделяме вашите лични данни с трети страни, включително Facebook и / или Google. Чрез използването на личните ви данни, подобен тип таргетиране на потребители и ремаркетинг, спомага за намирането на нови аудитории и потенциални за нас клиенти. Този процес значително ни помага в подобряването и провеждането на маркетинговата ни стратегия. За подобен тип маркетинг, личните ви данни се споделят единствено с Facebook и Google. Чрез използването на нашия уеб сайт и приемането на нашата политика за поверителност, вие давате изричното си съгласие личните ви данни да бъдат използвани за описаните по-горе маркетингови цели.

Предоставяне на вашите лични данни при законова заявка

Можем да предоставим вашите лични данни, когато сме законово задължени да направим това. Подобно задължително споделяне на личните ви данни може да бъде:


Оповестяване на покупко-продажба на фирмата

В случай, че продадем част от компанията си или се слеем изцяло с друг бизнес, който отговаря за предоставянето на уеб сайта ни, ние си запазваме правото да прехвърлим личните ви данни в новата компания. Новият бизнес ще има правото да използва личните ви данни в съответствие с условията на настоящото известие на политиката ни за поверителност, както и за всички бъдещи промени в това известие, въведени от новия бизнес. Също така си запазваме правото да прехвърлим вашите лични данни в случай, че фирмените ни файлове са в несъстоятелност и някои или всички наши активи са продадени на друго лице или фирма.

Дискусии, които се провеждат на нашия уеб сайт

Възможно е да имате възможност да общувате с други потребители на нашия уеб сайт чрез онлайн дискусионни бордове или други механизми. Ние не наблюдаваме и не филтрираме това, което потребителите на уеб сайта ни публикуват. Ако решите да публикувате на нашия уеб сайт и да участвате в тези дискусионни бордове, трябва да бъдете внимателни при разкриването на личните ви данни, тъй като такава информация не е защитена от нашата политика за поверителност и ние не носим отговорност, ако решите да разкриете доброволно личните си данни чрез такива публикации. Освен това всички лични данни, които избирате да публикувате на нашия уеб сайт, могат да бъдат достъпни по целия свят чрез Интернет. Ние не можем да предотвратим използването или злоупотребата с тази информация от други хора.

Запазване и унищожаване на личните ви данни

Всяка информация, която събираме от вас (включително личните ви данни), се запазва само докато имаме нужда от нея за юридически, маркетингови или данъчни цели. Тази информация може да бъде запазена в електронна форма, на хартиен носител или като комбинация от двете. Когато информацията ви вече не е необходима за тези законно признати цели, ще я изтрием и / или унищожим.

Отменяне на вашето съгласие за използването на личните ви данни

Имате законовото право да оттеглите вашето съгласие за запазване и използване на личните ви данни по всяко време. Дори ако оттеглите вашето съгласие, за запазването и използването на личните ви данни, отмяната няма да окаже влияние върху правото ни да разкриваме информация, когато ни е разрешена по закон, включително, но и не само за:


В случай, че решите да оттеглите съгласието си за използването на вашите лични данни, изпратете ни имейл с молбата си на: office@leadersplay.com

Защита на личните данни на трети страни

В случай, че публикувате на нашия уеб сайт всякаква информация относно трети страни, вие сте отговорни за това, че имате разрешение от третото лице, неговата информация да бъде включена в направената от вас публикация. Ние не носим юридическа отговорност за предприетите действия и направените публикации от потребителите на нашия уеб сайт. В случай, че открием нередност в дадена публикация, която видимо нарушава правата за поверителност на трети лица, се ангажираме да премахнем съответната публикация във възможно най-кратък срок.

Настройки на проследяването

Имате възможност да настроите използвания от вас браузър да изпраща заявка към уеб сайта ни с цел да му подаде информация да не следи движението, което осъществявате по страниците на уеб сайта. Нашият уеб сайт не зачита такива настройки, когато ги получи. Може да разберете как да управлявате настройките за сигурност на браузъра си като се запознаете с неговото ръководство.

Връзки към други сайтове

Може да срещнете на нашия уеб сайт връзки към други уеб сайтове. Ние не контролираме такива уеб сайтове и тези уеб сайтове не са обект на нашата политика за поверителност. По всяка вероятност тези уеб сайтове ще имат собствени известия за поверителност. Ние не носим отговорност за действията им и спазването на правилата за неприкосновеност на личните ви данни. Ние предлагаме връзки към тези уеб сайтове само за ваше удобство. Вие лично сте отговорни да се запознаете с известията за защита на личните ви данни в тези уеб сайтове. Вие приемате, че използвате и имате достъп до тези уеб сайтове само и единствено на ваша отговорност.

Защита на поверителността на децата

Нашият уеб сайт не е предназначен за използване от лица на възраст под 16 години. Признаваме обаче, че дете на възраст под 16 години може да се опита да получи достъп до нашия уеб сайт.

Ние не събираме съзнателно лични данни от деца на възраст под 16 години. Ако сте родител или настойник на такова дете и вярвате, че то използва нашия уеб сайт, моля свържете се с нас. С настоящото ви уведомяваме, че преди да премахнем такава информация, може да се наложи да представите доказателство за идентификация, за да предотвратите злонамерено или случайно премахване на информацията за профила. Ако разберем, че дете на възраст под 16 години има достъп до нашия уеб сайт, ще изтрием неговата информацията във възможно най-кратък и разумен срок.

Нашата политика за имейли

Винаги можете да отмените вашето съгласие да получите допълнителна електронна кореспонденция от нас или от трети страни, с които имаме подписан договор. Ние няма да продаваме, да отдаваме под наем или да обменяте имейл адреса ви с никоя друга несвързана трета страна, без вашето изрично разрешение, освен при сключването на договор за покупко-продажба на компанията ни или обявяване в несъстоятелност на фирмата.

Вашите права по отношение на личните ви данни

Трябва да бъдете наясно, че когато използвате нашия уеб сайт и ни предоставите лични данни, може да имате определени права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR) и други закони. В зависимост от приложимата правна основа за обработка на личните ви данни, може да имате някои или всички от следните права:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните ви данни

Ако не желаете всички или част от вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от LEADERSPLAY GAMES за конкретна или за всички цели на обработване, вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл до: office@leadersplay.com с вашата конкретна молба. LEADERSPLAY GAMES може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от LEADERSPLAY GAMES потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до LEADERSPLAY GAMES ще ви предостави, при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но LEADERSPLAY GAMES си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с вас с отправяне на искане до LEADERSPLAY GAMES по имейл: office@leadersplay.com

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от LEADERSPLAY GAMES изтриване на свързаните с вас лични данни, а LEADERSPLAY GAMES има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:


LEADERSPLAY GAMES не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:


LEADERSPLAY GAMES не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

имате право да изискате от LEADERSPLAY GAMES да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:


Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за вас във връзка с използване на услугите или продуктите на LEADERSPLAY GAMES, с искане по имейл на office@leadersplay.com

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от LEADERSPLAY GAMES да ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. LEADERSPLAY GAMES може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от LEADERSPLAY GAMES, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако LEADERSPLAY GAMES установи нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

LEADERSPLAY GAMES не е длъжен да ви уведомява, ако:

Допълнителна информация и въпроси относно политиката ни за поверителност

Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност, моля свържете се с нас на office@leadersplay.com.

Email бюлетин

Абонирайте се за нашия имейл бюлетин, за да получавате първи актуална информация и специални условия за закупуване на нашите продукти и / или за участие в нашите обучения, събития и инициативи.
Без спам - единствено полезна информация.

Абонирай ме